top of page

Nástup dítěte

Zájem o přijetí dítěte do mateřské školy

 

  • Děti mohou nastupovat do mateřské školy během celého roku do naplnění kapacity školy.

  • Přijímány jsou děti od 24 měsíců do 6 let. Mladší děti po dohodě s ředitelkou školy.

  • Zájemci o zápis kontaktují paní ředitelku, se kterou si domluví individuální schůzku a prohlídku školy.

 

                    

Schůzka s ředitelkou mateřské školy

 

  • Ředitelka mateřské školy podrobně informuje rodiče o provozní době, docházce dítěte, učitelském sboru a počtu dětí na pedagoga, rozdělení tříd, denním programu, Školním vzdělávacím programu předškolního vzdělávání, pravidlech pobytu dětí venku, adaptaci menších dětí, individuální péči a potřebách dětí, jídelníčku, interních a externích akcích školy, zdravotních týdnech a financích.

  • Rodiče obdrží veškeré podklady a formuláře potřebné pro přijetí dítěte do mateřské školy.

  • Rodiče informují mateřskou školu o individuálních potřebách dětí, u menších dětí se domlouvá průběh adaptace.

  • Vhodnou součástí schůzky je přítomnost dítěte, které si může školu prohlédnout, seznámit se s novým prostředím a s paní učitelkou. 

Den nástupu do mateřské školy

  • Po příchodu do mateřské školy, po převlečení a uložení věcí na svoji značku v šatně jde dítě společně s rodiči do třídy.

  • Po prvním dnu dítěte v mateřské škole jsou rodiče informováni, jak den proběhl a jak bude probíhat další adaptace.

  • Rodiče mají možnost každodenního kontaktu s učitelkou.

bottom of page